1. Sözleşmenin Tarafları ve Konusu

Partiler
Bu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), INVISIONCARD tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanmak üzere Üye’nin koşullarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Bu Sözleşme, “www.invisioncard.com” web sitesinin ve mobil uygulamalarının sahibi olan Invision Digital Solutions Ltd. (“INVISIONCARD”) ile sözleşme şartlarını kabul ederek web sitesine ve uygulamalara üye olan ve bu Sözleşme hükümlerini kabul eden kullanıcı arasında yapılmıştır (“Üye”). INVISIONCARD’ın “Güzelyurt, Ertuğrul Gazi Cd. No:29/B, 34515 İstanbul/Türkiye” adresinde bulunan web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden sunulan Hizmetlerle ilgili olarak düzenlenmiştir.

INVISIONCARD  ve Üye, bu Üyelik Sözleşmesinde  ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. KONU
  İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin ( www.invisioncard.com ) INVISIONCARD web sitesinde sunulan Hizmetlerden yararlanmasına ilişkin hüküm ve koşulları belirlemektir.
 2. TANIMLAR:

SATICI: Platform üzerinden e-ticaret konusu mal veya hizmeti sunan veya satan tüzel kişiyi ifade eder.

ALICI: Platform üzerinden e-ticarete konu mal veya hizmeti satın alan veya satın almak amacıyla faaliyet gösteren tüzel ve gerçek kişiyi ifade eder.

SERVİS SAĞLAYICI: Elektronik ticaret faaliyetlerinde bulunan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

ARA HİZMET SAĞLAYICI: Başkalarına ait ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi için e-ticaret ortamı sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI: INVISIONCARD’ın Üyeler tarafından Platform üzerinden iletilen ve wwww.invisioncard.com üzerinden erişilebilen kişisel verileri INVISIONCARD’ın hangi amaçlarla ve nasıl kullanacağını da içeren kişisel verilere ilişkin genel politikasını düzenleyen metni ifade eder.

ÇEREZ POLİTİKASI: Üyelerin wwww.invisioncard.com adresinden erişilebilen INVISIONCARD web sitesini ziyaretleri sonucunda reklam amaçlı kullanılan çerezlerin nasıl kullanılacağına ilişkin Web Sitesinin Çerez Politikasını düzenleyen metni ifade eder.

ÜYE HESAP SAYFASI: Üye’nin Platform’daki çeşitli Hizmetlerden faydalanmak için gerekli işlemleri yapabileceği, Üye’nin kişisel verilerini ve başvuruya istinaden talep ettiği bilgileri girdiği ve yalnızca Üye’ye özel sayfayı ifade eder. ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilir.

 HİZMETLER: Üyelerin işbu Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlanan iş ve işlemleri yapabilmeleri için INVISIONCARD tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

TÜRK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu tanımlar.

ÜYE: www.invisioncard.com adresindeki üyelik sözleşmesi ve gizlilik bildirimlerini kabul ederek üyelik kazanan gerçek kişileri ifade eder.

KULLANICI: It defines natural persons  who visit   www.invisioncard.com  without being a member.

MİSAFİR KULLANICI Siteye üye olmadan www.invisioncard.com sayfasını kullanarak alışveriş yapan gerçek kişileri tanımlar.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Üye olmak isteyen kullanıcının üyelik statüsünü kazanabilmesi için Platform üzerinde işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylaması, burada istenen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması ve Üyelik başvurusunun tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. GÖRSEL KART. Üye olmak isteyen kullanıcı 18 yaşından büyük olmalıdır. Üyeliğin bu şekilde başladığı onaylandıktan ve Üye’ye bildirildikten sonra, Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Platform’un ilgili bölümlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere sahip olur. İşbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki bilgileri doldururken bilgileri doğru vermeyen Üye, bundan doğabilecek zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üye Hesabı sayfasından erişebileceği “Üyeliği İptal Et” düğmesini tıklayarak üyelik statüsünü istediği zaman sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğin iptali, ticari elektronik iletilere verilen onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Üye’nin ayrıca özellikle elektronik ileti gönderme onayını geri çekmesi gerekmektedir.
  2. Üyeliğin hak ve yükümlülüklerinin kime ait olduğu konusunda ihtilaf çıkması ve söz konusu kişilerin INVISIONCARD’dan talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak INVISIONCARD’a herhangi bir Hizmet için beşten fazla ödeme yapılması durumunda, son beş ödeme daha az ödenmesi halinde, çoğunluğu oluşturan kişi, Üyelik hesabının sahibi kabul edilecek ve ona göre işlem yapılacaktır.
  3. Üye, Platform’da görüntülenen kampanya ve/veya reklamlarla ilgili olarak herhangi bir yasal işlem veya satın alma işlemi başlatmak isterse, Platform’dakiler de dahil olmak üzere gerekli tüm yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmesi gerektiğini kabul eder. INVISIONCARD’ın bu tür yükümlülükler ve prosedürler ile ilgili herhangi bir bilgi ve sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  4. Üye, yapacağı işlemlerde ve yazışmalarda Üyelik Sözleşmesi hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm şartlara, mevzuata ve ahlak kurallarına uygun davranacağını kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin Platform dahilinde yaptığı işlem ve eylemlerdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
  5. INVISIONCARD, yürürlükteki KVKK ve diğer mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi üzerine kimlik, iletişim, IP adresi, Site içindeki hareketler gibi kişisel verileri ilgili makamlarla paylaşabilir. Kişisel verilerin INVISIONCARD tarafından işlenme koşulları, hukuki dayanakları ve işlenmesinin aktarımına ilişkin bilgiler “Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni”nde yer almaktadır.
  6. Platform’a üyelik sırasında Üyelerden elde edilen kişisel veriler, sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanılması ve Türk Ceza Kanunu kapsamındaki suçlardan kaynaklanan ihtilaflarda Üyeler arasında aktarılabilecektir. Bu aktarım, yalnızca bu anlaşmazlığın Taraflarının yasal haklarını kullanmaları için yapılır ve yalnızca talep edilenle sınırlıdır.
  7. Üye’nin, Üye’nin hesap sayfasına erişmek ve Platform’da işlem yapmak için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgileri Üye tarafından oluşturulmakta olup, bu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kullanıcı adı ve şifresi ile yaptığı işlemlerin kendisine ait olduğunu, bu işlemlerden doğacak sorumluluğun kendisine ait olduğunu, müspet müdafaa talebinde bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. ve/veya bu şekilde yapılan iş ve işlemleri yapmadığına ve/veya müspet müdafaa ve/veya itiraza dayalı olarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağına itiraz etmesi.
  8. Üye, Platform’u hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak özellikle aşağıda sayılan hallerde kullanmayacaktır:
 • Aşağıda belirtilen maddeler, INVISIONCARD tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanırken üyenin uyması gereken şartları belirlemek amacıyla oluşturulmuştur:
  • Platformu herhangi bir kişi adına veritabanı, kayıt veya dizin oluşturmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek.
  • Platformun tamamını veya bir kısmını bozmak, değiştirmek veya tersine mühendislik yapmak.
  • Yanlış bilgi veya başka bir kişinin bilgilerini kullanarak işlem yapmak, yanıltıcı kişisel veriler kullanarak sahte Üyelik hesapları oluşturmak ve bu hesapları ilgili mevzuata veya Üyelik Sözleşmesine aykırı şekilde kullanmak.
  • Başka bir Üye hesabını izinsiz kullanmak veya sahte bir isim altında işlem yapmak.
  • Platform dışında yorum yapmak, sistemleri manipüle etmek amacıyla Platform dışında yorum veya puanlama sistemlerini kullanmak.
  • Platformu, Platformun veritabanını veya içeriğini etkileyen virüs veya zararlı yazılımları yaymak.
  • Platform tarafından belirlenen iletişim ve teknik sistemlerde mantıksız veya orantısız derecede büyük indirmeler yapmak veya teknik işleyişi engellemek.
  • INVISIONCARD’ın önceden yazılı izni olmadan Platform üzerinde “ekran kazıma” yazılımı veya otomatik programlar, robotlar, web tarayıcıları, örümcekler, veri madenciliği ve veri tarama gibi sistemleri kullanmak.
  • Herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanması, yayınlanması veya kullanılması.
  • Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemleri INVISIONCARD’ın maddi veya teknik olarak zarar görmeyecek şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdür. Üye, Platformu zarar verebilecek türde programlar, virüsler, yazılımlar, lisanssız ürünler, truva atları vb. gibi her türlü tehdide karşı önlem almış olduğunu kabul eder ve taahhüt eder. Ayrıca Üye, üye hesap sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
  • Bu Üyelik Sözleşmesi veya ilgili mevzuata aykırı olarak Platformu veya içeriğini kullanmak yasa dışıdır. INVISIONCARD, talepte bulunma, dava açma ve takip etme hakkını saklı tutar.
 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİT

INVISIONCARD, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” da dahil olmak üzere Platform’daki her türlü politika, şart ve koşulları uygun göreceği herhangi bir zamanda, Platform’da yayınlamak suretiyle, işbu Sözleşme’ye aykırı olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirebilir. mevcut mevzuat hükümleri. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin tadil edilen şartları ilan edildikleri tarihte yürürlüğe girecek, kalan şartlar aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

 1. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere siber saldırılar, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sistem iyileştirme veya yenileme çalışmaları ve bunlardan kaynaklanabilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın hastalık, pandemi veya diğer doğal afetler veya bunlardan dolayı meydana gelebilecek diğer olaylar veya INVISIONCARD’ın kontrolü dışında gerçekleşen ve hatadan kaynaklanmayan ve makul olmayan diğer öngörülemeyen olaylar öngörülebilir (“Mücbir Sebep”) olaylar, INVISIONCARD’ın işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini engeller veya geciktirir, INVISIONCARD Mücbir Sebepler sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz ve bu bir ihlal olarak kabul edilemez bu Üyelik Sözleşmesinin

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

6.1. Üye, bu Üyelik Sözleşmesinden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklarda, INVISIONCARD’ın resmi defterleri ve ticari kayıtları ile e-arşiv kayıtları, INVISIONCARD’ın veritabanı ve sunucularında tutulan elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları’nın kesin, nihai ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul eder. Bu madde, Türk Medeni Kanunu’nun 6100 sayılı Kanununun 193. maddesi anlamında bir delil sözleşmesi niteliğindedir.

6.2. INVISIONCARD, Üye ile iletişim kurmak için Üye’nin kayıt olurken bildirdiği e-posta adresi aracılığıyla veya telefon numarasını arayarak ve SMS göndererek iletişim kuracaktır. Üye, e-posta adresini ve telefon numarasını güncel tutma yükümlülüğündedir.

6.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi, taraflar arasında bu konuda yapılan bütün anlaşmayı oluşturur. İşbu Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme, tahkim kurulu veya idari makam tarafından tamamen veya kısmen geçersiz, uygulanamaz veya makul bulunması halinde, geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama derecesinde işbu Üyelik Sözleşmesi ayrılabilir kabul edilecek ve diğer tüm hükümler tam kuvvet ve etkisini sürdürecektir.

6.4. Üye, INVISIONCARD’ın yazılı onayını almadan bu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini tamamen veya kısmen devredemez.

6.5. Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesinde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması veya kullanmaması, söz konusu hakkın feragat edildiği anlamına gelmez veya ilgili hakkın sonradan kullanılmasına veya kullanılmasına engel olmaz.

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

İşbu Sözleşme, Üye veya INVISIONCARD tarafından Üyenin üyeliğinin iptal edilmesiyle sona erecektir. INVISIONCARD, Üye’nin bu Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, Üye’nin üyeliğini tek taraflı olarak sona erdirecektir.

UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

İşbu Üyelik Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir

Mağaza
0 items Sepet
Hesabım
Mesaj yaz
Merhaba 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?